Barcuch Alois

*30.12.1911 Poteč +3.9.1975 Kateřinice


Alois Barcuch se narodil 30. 12. 1911 v Poteči, obci ležící na moravsko-slovenském pomezí, jako třetí dítě z devíti sourozenců a dětství prožil v menší rolnické usedlosti. Se dřevem se seznámil velice záhy, když přes zimu pomáhal otci při těžké práci dřevorubce v panských lesích. Nejdříve vychodil českou obecnou školu v rodné obci a později navštěvoval hospodářskou školu ve Valašských Kloboukách.
V roce 1933 nastoupil vojenskou prezenční službu v Uherském Hradišti. Po jejím skončení vykonával jako své povolání četnickou službu, během níž vystřídal řadu stanic a velitelství v Brně, Ostravě, Krnově, Vsetíně, Praze, ale i na Slovensku. V roce 1943 se oženil a s manželkou se společně starali o čtyři děti. Po osvobození republiky odešel sloužit do Slezska, kde se usadil i s rodinou v Kobeřicích nedaleko Opavy. Osud jej však opět brzy zavedl zpět do valašského kraje, kde bydlel v domku v Kateřinicích. V roce 1958 byl nucen po různých nepříjemných peripetiích ze sboru odejít a vykonávat podřadnou práci pomocného dělníka v MEZu Vsetín, aby po nějaké době ukončil svou pracovní dráhu v Uhelných skladech ve Valašském Meziříčí.
V roce 1971 odchází do invalidního důchodu. Tato změna životního rytmu se pro něj stává impulsem k tvůrčí činnosti. Převážnou většinu dne trávil ve své dílničce a vyřezával, věnoval se chovu ovcí nebo vycházkám do přírody. Během následujících let mohl při řezbářské tvorbě projevit svůj doposud skrytý výtvarný talent, zručnost a osobité vidění věcí a lidí kolem sebe. Inspiroval se v začátcích akademickou sochařskou tvorbou, později pohádkovými motivy, vytvářel rovněž hračky i užitkové předměty, pojednávané někdy složitým reliéfním dekorem. Postupně však u něj převládlo zachycování typických rysů rychle mizejícího vesnického valašského života s jeho tvrdostí i poezií.
Bohužel mu však nebylo dáno plně rozvinout své originální řezbářské schopnosti a vrozený cit pro práci se dřevem. Zemřel náhle v září roku 1975. Do dnešních dnů se dochovalo více než padesát děl, která jsou dokladem jeho přesvědčivého neškoleného umění.


díla


počet přístupů: (c)outsiderartcz 2010-2011 | www.outsiderartcz.eu | webdesign grafikajinak