Beránek Václav

*7.7.1915 v Bezděkově u Havlíčkova Brodu
+27. 6. 1982 v Jihlavě

Narodil se v rodině malorolníka jako nejmladší ze čtyř sourozenců. Původním povoláním truhlář, převážnou část života však zaměstnán jako dělník na železnici. Kreslil rád od dětství, soustavně však začal malovat až v roce 1965 (vytvořil celkem asi 60 olejových obrazů a několik desítek kreseb). Psal též pohádky a manifesty. Ve volném čase se věnoval zahrádce a včelaření. Okouzlen bezelstným pohádkovým světem, k němuž se utíkal před trpkými zkušenostmi všedního života, tvořil idylické výjevy (např. známý cyklus o Rusalce), ovlivněné spodním proudem erotických snů, či anekdotické záznamy příběhů.
Jeho olejové obrazy vznikaly pomalu, po důkladné kresebné přípravě. První samostatnou výstavu měl až v roce 1981 v olomouckém Divadle hudby.
Zúčastnil se mnoha kolektivních výstav u nás i v zahraničí (Montreal, Lugano, Reggio Emilia, Zagreb, Paříž, Bratislava). Zastoupen ve sbírkách: Severočeské galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Slovenské národní galerie v Bratislavě, Collection de la Ville de Paris (Musée d´art naif Max Fourny). PK

díla


počet přístupů: (c)outsiderartcz 2010-2011 | www.outsiderartcz.eu | webdesign grafikajinak