Chwala Josef

*15. 3. 1906 Prachatice + 16. 6. 1985 Kůsov u Stach

Narodil se v nemajetné rodině (osm sourozenců). Vychodil jen 4 třídy obecné německé školy, pak musel opatrovat nejmladší sestru. Ničím se nevyučil a na studia jej rodiče nechtěli pustit, takže vykonával různé pomocné práce. Po vojenské službě v Písku byl zaměstnán v továrně na knoflíky. Roku 1931 odjíždí přes Brusel do světa s cirkusem Sarassani. Později též pracoval v zahradnictví a živil se jako lesní dělník. Soustavné tvorbě se věnoval až od roku 1965 (první dřevěný reliéf vytvořil ovšem již v roce 1936). Lze v ní vysledovat úzkou vazbu na barokní lidovou plastiku (betlémy, světci, madony), silné zaujetí pro historii rodného města. Podstatná část výtvarné práce však vyvěrá z vlastní bohaté obrazotvornosti samorostlého samotářského tvůrce, nalézajícího v tvorbě opravdový smysl těžkého života. Originální, jemně kolorované rámované reliéfy, pojednané svébytným robustním řezbářským rukopisem zaujaly už návštěvníky Světové výstavy EXPO 67 v Montrealu. Jeho práce vlastní Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Národopisné oddělení Národního muzea v Praze, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích a Muzeum v Prachaticích. PK

díla


počet přístupů: (c)outsiderartcz 2010-2011 | www.outsiderartcz.eu | webdesign grafikajinak