Matěj Čupec

*3. 3. 1904 Štiavnik u Bytče
+6. 10. 1978 Horná Štubňa

Narodil se v rolnické rodině a měl šest sourozenců. Vyučil se pekařem a celý život toto povolání v Horní Štubni vykonával. Tvořivé výtvarné činnosti se začal věnovat až po své šedesátce vedle již dříve oblíbeného včelaření. Nejdříve upravoval náhodně nalezené samorosty. Později z podnětu štiavnického faráře Albína Blažka přešel i k tvorbě volných, sochařsky pojatých figur. Nechal se inspirovat sakrálními, ale záhy i světskými náměty. Během prvních šesti let vytvořil asi 250 prací. Po roce 1970 rozšířil svůj zájem i na kámen, z něhož začal vytvářet neobyčejně originální, svérázně pojaté hlavy mimořádné výtvarné působivosti. Jeho dílo začalo být známé širší veřejnosti po výstavě slovenské lidové plastiky na bratislavském hradě v roce 1971, kde byl významně zastoupen. Kamenné hlavy Mateje Čupce, vyzařující archetypální poselství, zařadila kurátorka Katarína Čierna mezi exponáty výstavy L´art brut, Slovenská národná galéria - Galéria insitného umenia, Schaubmarov mlyn, Pezinok 2001. Jeho práce vlastní: Historický ústav Slovenského národného muzea v Bratislavě, Slovenská národná galéria v Bratislavě, Slovenské národné muzeum - Etnografické muzeum v Martině. PK

díla


počet přístupů: (c)outsiderartcz 2010-2011 | www.outsiderartcz.eu | webdesign grafikajinak