Heja Josef

*12. 3. 1902 Hovězí u Vsetína
+ 5. 9. 1985 Halenkov

Po celý život hospodařil jako rolník na samotě v Dinotici - Halenkově, kam se přiženil. Školu ukončil ve třetí třídě. Nevyučený vystřídal zpočátku několik zaměstnání: pracoval jako bednář, tesař, zedník a lesní dělník. V zimním období vždy zhotovoval pro vlastní potřebu i sousedům nejrůznější předměty denní potřeby. Zde bezesporu pramení jeho řemeslná zručnost a cit pro práci se dřevem. Vlastní volné tvorbě se začal věnovat až ve svém pozdním věku od roku 1965. Hned v následujícím roce se již zúčastnil výstavy amatérské tvořivosti ve Valašském Meziříčí. Jeho práce zachycují typické postavy a výjevy z venkovského života, úzce spjatého s přírodou a reflektují i rozměr lidové zbožnosti (světci, madony). Náznakovost, prostota vyjádření, tlumená barevnost a cit pro detail, spojené s emocionální působivostí a osobitou křehkostí výrazu jeho prací jsou určujícími znaky tvorby, plné samozřejmé poezie a důvěrné sdělnosti. V roce 1973 obdržel 1. cenu na celostátní výstavě Dřevo ve všech podobách v Českých Budějovicích. Jeho práce vlastní Krajské vlastivědné muzeum v Olomouci, Severočeská galerie výtvarného umění v Litoměřicích, Okresní vlastivědné muzeum ve Valašském Meziřící a Valašské muzeum v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, které každoročně uskutečňuje od roku 1997 na jeho počest tvůrčí setkání řezbářů, nazvané Hejův nožík. PK

díla


počet přístupů: (c)outsiderartcz 2010-2011 | www.outsiderartcz.eu | webdesign grafikajinak