Wertheimer Leoš

* 14. 2. 1956 Přerov

Vyučený automechanikem, vystudoval automobilovou průmyslovku. Pracoval u Českých drah, nejdéle jako hasič. Je svobodný a žije s rodiči v Přerově. Vzhledem k onemocnění je již mnoho let v invalidním důchodu. Od svých pěti roků se intenzívně zajímá o historii a konstrukci lokomotiv. V roce 1997 začal na popud terapeutky kreslit na pásy balicího papíru různé lokomotivy. Pozoruhodné kresby zdůrazňují sice zejména technickou stránku stroje, nepostrádají však výtvarnou originalitu a zřejmý emoční náboj. Dosud jich vytvořil více než 560. Jsou převážně černobílé, ale autor občas používá pastelky pro dosažení tlumených barevných akcentů. Bývají provedeny zpravidla v měřítku a provází je obligátní tabulka s podrobnými technologickými údaji o příslušném typu lokomotivy a zajímavý časový údaj o délce vzniku kresby. Některá díla jsou poměrně rozměrná a prokazují autorův hluboký zájem a podrobnou znalost železniční problematiky, což ovšem nebrání vnímat hravý, poeticko-erotický podtext významu výtvarných výpovědí. Své práce vystavoval v Olomouci (Muzeum umění, 2001), v Pezinku (Slovenská národní galerie, 2003), v Paříži (sbírka ABCD, 2004) New Yorku (2005, 2006), Bratislavě (2007) a Münsteru (2008). PK

díla


počet přístupů: (c)outsiderartcz 2010-2011 | www.outsiderartcz.eu | webdesign grafikajinak