KONTAKT

OutsiderArtCZ
Pavel Konečný
Frágnerova 20
779 00 Olomouc
konecny.p@raz-dva.cz
Tel.: 602771297


Pavel Konečný

Sběratel Pavel Konečný (1949)je absolventem filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (1969 – 1974). Vedoucím Divadla hudby OKS v Olomouci (1975 – 1989). Od roku 1991 vedoucím oddělení evidence a dokumentace, v letech 2005 – 2010 ředitelem územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Olomouci. Narodil se v Holici a žije v Olomouci. Sběratel, objevitel, popularizátor tvorby výrazných osobností z okruhu naivního umění a art brut (výstavy, pořady, tisky, filmy).

Svou sbírku založil v roce 1972, v roce 2010 obsahuje celkem 550 položek od 40 autorů. Sbírka vytvářená ve spolupráci s jeho předčasně zesnulou ženou PhDr. Danou Konečnou patří mezi největší a nejkvalitnější sbírky tohoto zaměření v českých zemích. Byla také několikrát výstavně prezentována. Zahrnuje autory, z nichž mnohé objevil z území Čech, Moravy a Slovenska:

Barcuch Alois, Barčák Štefan, Beránek Václav, Ivan Blahušiak, Jaroslav Buncko, Čupec Matej, Droppová Eva, Frélich Ladislav, Hankovský Andrej, Heja Josef, Mikuláš Hraboš, Chwala Josef, Jahn Vincenc, Zeno Jurášek, Kňazko Jozef, Kodovská Marie, František Košík, Václav Kudera, Kudelová Františka, Labuda Ján, Jarmila Lhotská, Marková Cecílie, František Mottl, Josef Mrázek Hořický, Josef Raiman, Řehák Antonín, Semerák Zbyněk, Schmidtová Natálie, Štefan Siváň, Helena Skalická, Ondrej Sklenka, Karol Stodolica, Siváň Štefan, Ludmila Šeršeňová, Martin Šítal, Marie Šítalová, Šteberl Ondrej, Josef Thér, Wertheimer Leoš, Žák Václav, Věra Zelená, Zemánková Anna,

Podílel se na přípravě výstav v Divadle hudby: Obrazy a kresby Marie Kodovské (1986), Květy a krajiny Cecilie Markové (1977), Naivní malíř Václav Beránek (1981), Kresby Cecilie Markové a Anny Zemánkové (1982), Kresby Zbyňka Semeráka (1991). Realizoval výtvarné pořady v DH: Zázračný svět Henryho Rousseaua (1975), Řezbáři Josef Heja a Josef Chwala (1977), Labyrinty fantazie v tvorbě Cecilie Markové a Anny Zemánkové (1982). Je autorem videosnímku Naivní oči Antonína Řeháka (1995). V roce 1978 sestavil drobný tisk Album s deseti kresbami českých a slovenských naivních autorů, provázený textem spisovatele Bohumila Hrabala napsaným právě pro tuto příležitost. Jeho sbírka byla poprvé představena pod názvem Umělci čistého srdce v roce 2001/2 v Muzeu umění Olomouc. Repríza výstavy proběhla 2003 v Galérii insitného umenia v Pezinku (NG v Bratislavě). V roce 2006 výběr ze sbírky vystavil v Šumperku v Galerii Jiřího Jílka, v roce 2008 ve Skanzenu lidové architektury v Příkazích (ke 100. výročí narození olomoucké rodačky Anny Zemánkové), v roce 2010 v liberecké galerii U rytíře.

Výstavy, sbírky, katalogy, texty

2001/ 2002 (15. 11. – 17. 2.) Umělci čistého srdce. Naivní a lidové umění, art brut. Sbírka Pavla Konečného. Muzeum umění Olomouc. ed. ŠIMKOVÁ, A. Umělci čistého srdce. Naivní a lidové umění, art brut. Sbírka Pavla Konečného / Artists of Pure Heart – Collection of Pavel Konečný. [Publikace k výstavě. Texty Alena Nádvorníková, Pavel Konečný, Anežka Šimková, Bohumil Hrabal]. Ottobre 12, Velehrad – Muzeum umění Olomouc, Olomouc 2001. 111 s. KONEČNÝ, P. Lituji, že jsem sběratel a ne básník – text v publikaci, s. 12-21. 2003 (17. 5. – 5. 10.) Umelci čistého srdca – Zbierka Pavla Konečného. Galéria insitného umenia, NG Bratislava, Schaubmarov mlyn, Pezinok.

2006 (4. 1. – 29. 1.) Malé radosti, sbírka Pavla a Dany Konečných. Výběr deseti autorů ze sbírky art brut manželů Konečných. Galerie Jiřího Jílka, Šumperk. Malé radosti, sbírka Pavla a Dany Konečných. Výběr deseti autorů ze sbírky art brut manželů Konečných [Místní tisk, texty Pavel Konečný, Miroslav Koval, čb., 8 s.], Galerie Jiřího Jílka, Šumperk, 2006.

2008 (24. 5. – 28. 9.) Umělci čistého srdce II. Pocta Anně Zemánkové. Galerie souboru lidové architektury v Příkazích (NPÚ v Olomouci). ed. KONEČNÝ, P. Umělci čistého srdce II. Pocta Anně Zemánkové / Artists of pure Heart II. Homage to Anna Zemánková. [Katalog výstavy. Texty Katarína Čierna, Anežka Šimková, Pavel Konečný, Terezie Zemánková, Manuel Anceau, Bruno Decharme, Bernard Chérot, Miriam Sogan, Alena Nádvorníková, Dana Konečná, Zdeňka Oberfalcerová, Ivan Vyskočil, Bohumil Hrabal, Ivan Kadlečík]. Olomouc: Národní památkový ústav v Olomouci, 2008. S. 106. KONEČNÝ, P. – texty v katalogu: Otevřený dopis sběratele, s. 13-19; 100 slov pro Annu Zemánkovou, s. 33; Tvůrce samotář Zbyněk Semerák, s. 89-107; Snící železničář Leoš Wertheimer, s.108-113.

2010 (1. 7. – 31. 8.) Umělci čistého srdce. Galerie U Rytíře, Liberec. Umělci čistého srdce / Artists of Pure Hearth [Katalog výstavy. Texty Anežka Šimková, Anna Zemánková]. Liberec: Galerie U Rytíře, 2010.

Další bibliografie

KONEČNÝ, P. Fantaskní tvorba paní Zemánkové [Text k pořadu Divadla hudby, Olomouc], 1980
KONEČNÝ, P. Ve dřevě je také kus nádherného života (Vincenc Jahn). In: Hanácký kurýr č. 1, 6. 1. 1995 str. 6.
KONEČNÝ, P. Kresby Zbyňka Semeráka. [Text katalogu výstavy Galerie Caesar]. Olomouc, 1999, s. 1.
KONEČNÝ, P. Do Chartres za Raymondem Isidorem (spontánní architektura). In: Art antiques, leden 2005, str. 130-133.
KONEČNÝ, P. Galerie na útesu (abbé Adolphe Julien Fouré). In: Art antiques, květen 2005, str. 130-133.
KONEČNÝ, P. Tvůrce samotář – Zbyněk Semerák, in: Severní Morava, sv. 90/2005, s. 44-46.
KONEČNÝ, P. Gugging je Gugging je Gugging. In: A2, kulturní týdeník č. 16, 18. 4. 2007, str. 16-17.
KONEČNÝ, P. Marginální tvorba a památková péče. In: Sborník NPÚ, Olomouc, 2007, str. 49-51.

HŮLA, J.: Zahrada plná vůně (sběratel Pavel Konečný). In: Art antiques, červenec/srpen 2003, str. 42-45.
Slovakia Artists of Pure Heart. In: Raw Vision 43, Summer 2003, str. 8.

Filmografie:

KONEČNÝ, P. Naivní oči Antonína Řeháka. [Scénář a režie]. Olomouc, 1995.

počet přístupů: (c)outsiderartcz 2010-2011 | www.outsiderartcz.eu | webdesign grafikajinak